Proběhlé akce Otázky a odpovědi

HELPNI

💡 Myšlenka

Projekt Helpni je určen všem, které oslovuje myšlenka pracovních setkání na farách, v komunitách a vůbec všude, kde je potřeba přiložit ruku k dílu.

Chci nabídnout pomoc

Registrace pro dobrovolníky nebo skupiny, kteří chtějí pomoct.

Chci nabídnout místo

Registrace pro kněze, správce církevního majetku a komunity, kteří pomoc uvítají.

🔥 Stěžejní témata

Společenství – navázání nových přátelských vztahů při společné práci.

Pomoc církvi – malými krůčky, malými službami a s otevřeným srdcem chceme pomoci tam, kde je potřeba. Posekat dřevo, umýt okna, uklidit zahradu, faru či kostel - cokoli, na čem se domluvíme.

Aktivní zapojení – chceme probudit v lidech aktivitu, ochotu zapojit se do dění církve a do starosti o její majetek. Naopak farnosti přesvědčit o tom, že se mohou spolehnout i na naši pomoc.

✌️ Naše motivace

Jako tvůrci projektu jsme přesvědčeni, že lidí ochotných pomoci je spoustu. Jen je nutné najít cestu, jak dobrovolníky s těmi, co by pomoc uvítali, propojit. A proto projekt HELPNI.

Projekt teprve rozjíždíme. Máme zkušenosti právě s mladými pracujícími lidmi, kteří ještě nemají rodiny, zato mají spoustu času a ochoty, začali jsme první pracovní víkendovky plánovat právě pro ně. V budoucnu bychom rádi zapojili další společenství - ministranty, skauty, mladá studentská spolča a další.

🤝 Zapojíte se?

Je nás spousta dobrovolníků, máme elán a sílu a hledáme místa, kde je potřeba pomoci. Patří vaše farnost/komunita/místo právě k těm, co by takovou pomoc využili? Stačí se nám ozvat. Účastníci víkendovky si zajistí dopravu, jídlo a veškerou organizaci. Vy pouze naplánujete práci a vyhradíte nám kousek podlahy na přespání. Dopředu si stanovíte ideální počet pomocníků a pak už se jen můžete těšit z plodů společné práce a živého společenství.

Věříme, že tento jednoduchý koncept bude mít úspěch a že ho společně dokážeme šířit nejen mezi křesťany.

Máš ještě nějaké otázky? Na nejčastější z nich máme odpovědi!

Popřípadě nás neváhej kontaktovat emailem.